Skip to main content

Učitelji/nastavnici planiraju i provode odgojno-obrazovne aktivnosti u neposrednom radu s učenicima. Stvaranje poticajnog okruženja za učenje jedna je od njihovih temeljnih uloga u radu sa svim učenicima.

Promjena uloge učitelja/nastavnika i stav o kurikulumu (MZO, 2021)

Promjene uključuju i osiguravanje jednakih obrazovnih mogućnosti za učenike s teškoćama, a pritom trebaju (MZO, 2021):
✓pratiti i uočavati moguća odstupanja u psihofizičkom razvoju, ponašanju i/ili životnim okolnostima učenika, njihove odgojno-obrazovne potrebe, postignuća, uratke i ponašanje u školskom kontekstu,
✓upoznavati stručne suradnike škole s uočenim odstupanjima i surađivati s
roditeljima/skrbnicima radi zajedničkog upućivanja vanjskom stručnjaku, ovisno o vrsti teškoće i izraženosti odstupanja,
✓upoznati s važnim informacijama roditelja/skrbnika i/ili stručnih suradnika škole,
✓u skladu sa specifičnim potrebama učenika i u suradnji sa stručnim suradnicima škole prilagođavati okruženje, postupke, metode i oblike rada te izrađivati i primjenjivati individualizirane materijale za učenje,
✓sudjelovati sa stručnim suradnicima škole u izradi školske dokumentacije za praćenje napretka učenika te stvaranju stručnoga mišljenja i prijedloga primjerenog programa podrške za učenika s teškoćama,
✓prilagođavati aktivnosti, vrednovanje, metode i strategije učenja i poučavanja odgojno-obrazovnim potrebama učenika s teškoćama,
✓stvarati povoljno razredno ozračje za uključivanje učenika s teškoćama.

Leave a Reply

Skip to content