Skip to main content

Univerzalni dizajn za učenje i poučavanje je pristup u izradi kurikuluma koji
učitelje/nastavnike usmjerava u prilagođavanje strategija, aktivnosti i materijala koji služe svim učenicima s različitim potrebama, bez obzira na
sposobnost, teškoću, dob, spol ili kulturno i jezično porijeklo.

Mogućnost diskretne individualizacije – učitelj/nastavnik kreira u suradnji sa stručnim suradnikom nastavni proces podrazumijeva.

▪ različita vizualna didaktička sredstava,
▪ auditivne didaktičke tehnike,
▪ kinestetičke didaktičke metode,
▪ oblike izražavanja,
▪ priprema zadatke različite razine složenosti i različite nastavne aktivnosti

Leave a Reply

Skip to content