Skip to main content

1. siječnja 2024. godine na snagu je stupio Zakon o inkluzivnom dodatku.

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom radi njezina ravnopravnog sudjelovanja u društvu, a objedinjuje četiri dosadašnje naknade – osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu do zaposlenja.

Postojeći korisnici osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom, te prava na doplatak za djecu koji se priznaje na temelju oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta djeteta NE MORAJU podnositi zahtjeve za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, jer će pravo na inkluzivni dodatak biti preispitano u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad po službenoj dužnosti!

Do priznavanja inkluzivnog dodatka, korisnici će ostvarena prava i dalje imati. Postupak za inkluzivni dodatak provodit će se do kraja 2024., a nakon priznavanja inkluzivnog dodatka korisnicima će biti isplaćena razlika od datuma kada je Zakon o inkluzivnom dodatku stupio na snagu (1. siječnja 2024.).

Također, svi koji su do 31. prosinca 2023. godine podnijeli zahtjeve za priznavanje gore navedenih prava, a koja će sada biti objedinjena u inkluzivnom dodatku, NE MORAJU podnositi novi zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak.

Zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnose samo NOVI korisnici koji do sada nisu ostvarivali gore navedena prava niti su podnijeli zahtjev. Novim korisnicima pravo će se priznati od datuma predaje zahtjeva.

Leave a Reply

Skip to content